Послуги та ціни

Послуга

Ціна

Консультація лікаря -терапевта первинна

300,00

Консультація лікаря -терапевта повторна

200,00

Консультація лікаря -педіатра первинна

300,00

Консультація лікаря -педіатра повторна

200,00

Консультація лікаря загальної практики - сімейної медицини первинна

300,00

Консультація лікаря загальної практики - сімейної медицини повторна

200,00

Консультація лікаря по телефону

150,00

Консультація лікаря –терапевта позачергово (неургентна ситуація)

400,00

Консультація лікаря загальної практики - сімейної медицини позачергово (неургентна ситуація)

400,00

Консультація лікаря –педіатра позачергово (неургентна ситуація)

400,00

Пакет «Вакцинація» (без вартості вакцини)

150,00

Огляд лікаря перед вакцинацією

100,00

Виїзд бригади для вакцинації (на підприємство) – без вартості вакцини, за одну провакциновану особу

250,00

Проведення ЕКГ

100,00

Опис ЕКГ

50,00

Проведення ЕКГ та опис

130,00

Спірографія (первинна)

200,00

Спірографія (повторна)

150,00

Пульсоксиметрія

20,00

Проведення загального аналізу крові

105,00

Визначення гемоглобіну крові

40,00

Проведення загального аналізу крові на аналізаторі

34,00

Визначення гемоглобіну на експрес-аналізаторі

160,00

Визначення кількості еритроцитів

44,00

Визначення кількості лейкоцитів

28,00

Визначення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ)

42,00

Визначення лейкоцитарної формули крові

25,00

Визначення кількості тромбоцитів

22,00

Визначення кількості ретикулоцитів

35,00

Визначення глюкози крові

42,00

Поведення реакції мікропреципітації

40,00

Визначення групи крові

30,00

Визначення резус-фактора крові

30,00

Визначення загального білка крові

28,00

Визначення альбуміну крові

30,00

Визначення білкових фракцій крові

75,00

Визначення сечовини крові

34,00

Визначення креатиніну крові

31,00

Визначення сечовини в сироватці крові та сечі

40,00

Визначення креатиніну в сироватці крові та сечі

31,00

Визначення загального білірубіну сироватки крові

34,00

Визначення прямого білірубіну сироватки крові

36,00

Визначення кількості калію, натрію, хлору в сироватці крові

65,00

Визначення аланінамінотрансферази в сироватці крові

35,00

Визначення аспартатамінотрансферази в сироватці крові

34,00

Визначення амілази в сироватці крові та сечі

54,00

Визначення лужної фосфатази в сироватці крові

31,00

Визначення гама-глутамілтрансферази в сироватці крові

36,00

Визначення лактатдегідрогенази в сироватці крові

33,00

Визначення фосфору в сироватці крові

47,00

Визначення кальцію в сироватці крові

46,00

Визначення заліза в сироватці крові

52,00

Визначення загального холестерину в сироватці крові

35,00

Визначення тригліцеридів в сироватці крові

33,00

Визначення холестерину ліпопротеїдів високої щільності в сироватці крові

55,00

Визначення холестерину ліпопротеїдів низької щільності в сироватці крові

70,00

Визначення газів крові

380,00

Визначення Д-димеру на аналізаторі

266,00

Визначення тропоніну на аналізаторі

260,00

Визначення МНВ (міжнародне нормалізоване відношення)

61,00

Визначення протромбінового часу/індексу згортання крові

70,00

Визначення АЧТЧ (активований частковий тромбіновий час)

64,00

Визначення тромбінового часу

55,00

Визначення розчинних фібринмономерних комплексів

72,00

Визначення антитромбіну III

93,00

Визначення протеїну С

116,00

Визначення У-РС тесту

122,00

Визначення Х-а фактора

150,00

Визначення фібриногену

62,00

Визначення гематокриту

33,00

Визначення С-реактивного білка

46,00

Визначення ревмофактору

46,00

Визначення антистрептолізину «0»

46,00

Визначення серомукоїду

55,00

Визначення часу згортання/тривалості кровотечі

37,00

Визначення КК (креатинкінази)

67,00

Визначення сечової кислоти

51,00

Визначення магнію в сироватці крові

50,00

Визначення ліпідограми (загальний холестерин, тригліцеридів, ЛПВЕЦ, ЛПНЩ, коефіцієнту атерогенності)

176,00

Визначення показників коагулограми (протромбіновий індекс, МНВ, фібриноген, гематокрит)

146,00

Визначення ревмопроб

150,00

Визначення ниркових проб

134,00

Визначення печінкових проб

288,00

Визначення тімолової проби

43,00

Проведення аналізів

586,00

Проведення аналзв

650,00

Проведення аналізів

722,00

Проведення аналізів

770,00

Визначення імунограми

604,00

Визначення імуноглобулінів А, М, О

236,00

Визначення імуноглобуліну Е

235,00

Визначення субпопуляцій Т-лімфоцитів, В-лімфоцитів, НК-кілерів

215,00

Визначення показників фагоцитозу

105,00

Визначення циркулюючих імунних комплексів

86,00

Підрахунок НСТ-тестудля визначення вірусного або бактеріального процесу в організмі

128,00

Визначення маркерів гепатиту В (швидкий тест)

145,00

Визначення маркерів гепатиту С (швидкий тест)

150,00

Проведення загального аналізу сечі

64,00

Дослідження сечі на ацетон

26,00

Дослідження сечі на жовчеві пігменти

26,00

Визначення амілази в сечі

54,00

Дослідження сечі на добову втрату білка

42,00

Дослідження сечі на добову втрату глюкози

42,00

Проведення аналізу сечі за Зимницьким

102,00

Проведення аналізу сечі за Нечипоренком

57,00

Визначення яєць глистів в калі

54,00

Визначення копрограми

80,00

Визначення скритої крові в калі

145,00

Визначення скритої крові в калі (робочі реактиви)

48,00

Дослідження агрегатограми (дослідження функціональної здатності тромбоцитів )

166,00

Дослідження мазка гінекологічного

25,00

Дослідження мазка уретрального

25,00

Дослідження секрету простати

25,00

Цитологічне дослідження сечі на атипові клітини

120,00

Проведення мікробіологічного дослідження виділень з вуха з антибіотикограмою

332,00

Проведення мікробіологічного дослідження виділень з ока з антибіотикограмою

332,00

Проведення мікробіологічногодослідження мазка із зіва або носа з антибіотикограмою

293,00

Проведення мікробіологічного дослідження мазка з носа на стафілокок

210,00

Проведення мікробіологічного дослідження мазка зі статевих органів з антибіотикограмою

335,00

Проведення дослідження крові на стерильність

178,00

Проведення бактеріоскопії мокроти на виявлення БК (збудника туберкульзу) методом Ціля-Нільсена

135,00

Проведення мікробіологічного дослідження харкотиння з антибіотикограмою

332,00

Проведення мікробіологічного досідження мазка з зіва і носа на збудника дифтерії

216,00

Проведення мікробіологічного дослідження слизу носоглотки на збудника кашлюк та паракашлюка

161,00

Проведення мікробіологічного дослідження мазка з носоглотки на менінгокок

275,00

Проведення мікробіологічного дослідження сечі 3 антибіотикограмою

270,00

Проведення мікробіологічного дослідження калу на патогенні і умовно-патогенні ентеробактерії

275,00

Проведення мікробіологічного дослідження калу на дисбактеріоз

416,00

Проведення мікробіологічного дослідження крові на збудників тифо-паратифозної групи

116,00

Проведення мікробіологічного дослідження грудного молока з антибіотикограмою

210,00

Швидкий тест на визначення антигену SARS-Cov-2 (при наявності декларації та показів - безкоштовно)

270,00

Швидкий тест на визначення імуноглобулінів G,M при COVID-19

250,00

В/шкірна алергічна проба на ліки (для 2-х препаратів, без вартості ліків)

20,00

В/венна ін’єкція (без вартості ліків)

50,00

В/м’язева ін’єкція (без вартості ліків)

30,00

Крапельниця (без вартості ліків)- 1 год.

100,00

Підшкірна або в/шкірна ін’єкція (без вартості ліків)

20,00

Забір венозної або капілярної крові одноразовими системами

30,00

Забір біологічного матеріалу

30,00

Оформлення медичної документації (для декларантів безкоштовно)

100,00

Доставка результатів та медичної документації кур’єром (без вартості оформлення медичної документації)

50,00

Корпоративне страхування

Медичний туризм

Консультація вузькими спеціалістами через засоби телемедичного консультування

Консилярний огляд із залученням необхідних спеціалістів